Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2019

noomi
14:02
6913 0ce2
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianutt nutt
noomi
13:52
3684 ace5 500
noomi
13:51
Reposted frommangoe mangoe viascorpix scorpix
noomi
13:50

March 25 2018

noomi
17:42
4802 a30f 500
Reposted fromsosna sosna viaBBart BBart
noomi
17:42
4797 221d 500
Reposted fromsosna sosna viapomoor pomoor
noomi
17:40
9086 780a 500
Reposted fromowca owca viaBBart BBart
noomi
17:37
1624 6404
Reposted fromscorpix scorpix viasucznik sucznik
noomi
17:35
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaBBart BBart
noomi
17:35
4119 3e07 500
Reposted fromstroschek stroschek viaBBart BBart
noomi
17:29
3314 629f 500
Reposted frompiehus piehus viaOverseerSkretu OverseerSkretu
noomi
17:27
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
noomi
17:26
5663 ad17 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny
17:26
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaMissMurder MissMurder
noomi
17:25
1622 cf45
Reposted fromscorpix scorpix viaMissMurder MissMurder
noomi
17:23
2016 1f20 500
Aleksandra Wądołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaMissMurder MissMurder
noomi
17:21
4363 4063
Reposted fromnyaako nyaako viaMissMurder MissMurder

March 24 2018

noomi
19:28
noomi
19:27
noomi
19:26
2991 d96a 500
rupi kaur - słońce i jej kwiaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl