Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

18:34
0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viaplugss plugss
18:33
0562 0dc9 500

deviantdesires:

Stay classy

Reposted fromamatore amatore viascorpix scorpix
noomi
18:28
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viascorpix scorpix

October 11 2017

noomi
17:01
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viazapachsiana zapachsiana

July 25 2017

noomi
19:09

Robert Downey Jr., Hugh Jackman and Sting

picture so cool it's going to explode and rain pure awesomeness.

Reposted fromhalucine halucine viaslodka slodka
noomi
18:49
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viazapachsiana zapachsiana
noomi
18:48
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viazapachsiana zapachsiana
noomi
18:47
6448 3776
Reposted fromTankistD TankistD viaSzczurek Szczurek
noomi
18:45
8226 19ba
Reposted frommiststueck miststueck viaitmakesmecalm itmakesmecalm
noomi
18:45
1800 5dbb 500
Gullaume Musso 'Uratuj mnie'  
Reposted frompatrisz patrisz viaitmakesmecalm itmakesmecalm
noomi
18:43
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaitmakesmecalm itmakesmecalm
noomi
18:42
2976 63fb 500
Reposted fromyouthless youthless viaitmakesmecalm itmakesmecalm
noomi
18:42
5893 9d43 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaowca owca
noomi
18:42
6822 4000 500
Reposted frommajkey majkey viaowca owca
noomi
18:41
4940 1b8e
Reposted fromjanka89 janka89 vialost-in-space lost-in-space

July 18 2017

noomi
17:04

Nasze matki mając 27 lat były już zamężne i miały dziecko. Co ma dzisiejsza 27 latka? Kaca po imprezie, ciemne okulary i brak złudzeń. Chce harlequina a świat jej daje głównie pornhub.com. 

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana
noomi
17:02
Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mount Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?
— N. Belcik
Reposted fromkociesprawy kociesprawy viaplugss plugss
noomi
17:01
3665 ce8d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
noomi
16:57
Reposted fromFlau Flau viazapominanie zapominanie
noomi
16:57
Reposted fromFlau Flau viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl