Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

20:10
6272 4079
Reposted fromidiod idiod viaSzczurek Szczurek
noomi
20:10

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

noomi
20:09
7832 acca 500
Reposted fromTARDIS TARDIS
noomi
20:07
Reposted fromgruetze gruetze viaSzczurek Szczurek
20:07
I trzeba być wielkim przyjacielem i mocnym przyjacielem, żeby przyjść i przesiedzieć z kimś całe popołudnie tylko po to, żeby nie czuł się samotny. Odłożyć swoje ważne sprawy i całe popołudnie poświęcić na trzymanie kogoś za rękę.
— (via fuckingartistic)
noomi
20:06
noomi
20:06
Bliskość to nie filozoficzne dysputy do rana czy pokazowa wzajemna grzeczność na imieninach u cioci. Bliskość to stała obecność ukochanej osoby w naszych myślach, pamiętanie o niej w najbardziej prozaicznych sytuacjach, troska o nią, drobny czuły gest, uśmiech, gdy skrzyżują się przypadkiem spojrzenia i poczucie 'dobrze, że jesteś', nawet gdy każde robi coś samo w swoim kątku.
— z książki 'Pogotowie psychologiczne' Doroty Krzywickiej i Ireny A. Stanisławskiej.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viazapachsiana zapachsiana
19:54
2416 1b96 500
Reposted fromniedopalek niedopalek viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

June 25 2017

noomi
20:34
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaplugss plugss

June 23 2017

noomi
17:26
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł."

April 13 2017

16:22
noomi
16:22
7022 9e51
Reposted fromzciach zciach viaprof-Overthinker prof-Overthinker
noomi
16:21
noomi
16:17
3612 ad88 500
Reposted fromSchrammelhammel Schrammelhammel viaowca owca
noomi
16:17
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
noomi
16:16
noomi
16:14
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viazapominanie zapominanie
noomi
16:14
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
noomi
16:12
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viazapominanie zapominanie
16:11
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl