Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

noomi
16:14
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viazapominanie zapominanie
noomi
16:14
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
noomi
16:12
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viazapominanie zapominanie
16:11
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
noomi
16:10
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
noomi
16:09
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee

March 05 2017

noomi
17:16
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viawildhorses wildhorses
noomi
17:16
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawildhorses wildhorses
noomi
17:16
7036 1d19 500
Reposted fromowca owca
noomi
17:16
7036 1d19 500
Reposted fromowca owca
noomi
17:14
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viazapachsiana zapachsiana
17:12
noomi
17:12
0720 fc95 500
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel viaTARDIS TARDIS
noomi
17:11
3430 b3c8
Reposted frompastelowe pastelowe viascorpix scorpix
noomi
17:10
8150 9092
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viascorpix scorpix
17:09
5363 e1da 500
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viascorpix scorpix
noomi
17:09
2204 d41f 500
Reposted fromowca owca
noomi
17:07
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa vianutt nutt
noomi
17:07
1982 98e4 500
Photo; Anil Aydin‎
Reposted fromPoranny Poranny vianutt nutt
noomi
17:06
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl