Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

noomi
20:34
Czy Ty wiesz, że jesteś dla mnie tym, kim nie był nikt 
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaplugss plugss

June 23 2017

noomi
17:26
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł."

April 13 2017

16:22
noomi
16:22
7022 9e51
Reposted fromzciach zciach viaprof-Overthinker prof-Overthinker
noomi
16:21
noomi
16:17
3612 ad88 500
Reposted fromSchrammelhammel Schrammelhammel viaowca owca
noomi
16:17
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
noomi
16:16
noomi
16:14
2605 c539 500
Reposted frombe-yourself be-yourself viazapominanie zapominanie
noomi
16:14
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
noomi
16:12
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viazapominanie zapominanie
16:11
2365 ea82 500
Reposted fromfreakish freakish viazapominanie zapominanie
noomi
16:10
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viazapominanie zapominanie
noomi
16:09
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee

March 05 2017

noomi
17:16
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viawildhorses wildhorses
noomi
17:16
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viawildhorses wildhorses
noomi
17:16
7036 1d19 500
Reposted fromowca owca
noomi
17:16
7036 1d19 500
Reposted fromowca owca
noomi
17:14
Nadzieja miała smak młodego wina, uderzała do głowy i burzyła krew.
— Robert M. Wegner
Reposted fromselsey selsey viazapachsiana zapachsiana
17:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl